U skladu sa Odlukom o Mjesnim zajednicama danas je u prostorijama Mjesne zajednice Vražegrmci održana konstitutivna sjednice Savjeta ove Mjesne zajednice. Na konstitutivnoj sjednici Savjeta, za predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Vražegrmci jednoglasno je izabran Novo Stanišić.

Za potpredsjednike Savjeta izabrani su Miroslav Raičević i Milan Mijajlović.

Predsjednik Novo Stanišić 068 589 956

Potpredsjednik Miroslav Raičević 068 829 234

Potpredsjednik Milan Mijajlović 063 456 744

Žiro račun Mjesne zajednica Vražegrmci 510 – 174061 – 08 kod CKB Banke

Savjet Mjesne zajednice

Mandat Savjeta traje četiri godine.

Savjet ima predsjednika, kojeg bira Savjet iz reda svojih članova. Predsjednik Savjeta može imati zamjenika, kojeg bira Savjet iz reda svojih članova. Zamjenik predsjednika Savjeta pomaže predsjedniku i zamjenjuje ga u njegovoj odsutnosti i spriječenosti za rad.

Sredstva za finansiranje mjesnih zajednica za zadovoljavanje potreba građana obezbjeđuju se iz prihoda Opštine koji se ustupaju mjesnoj zajednici; sopstvenih sredstava građana koja se udružuju neposredno, putem samodoprinosa ili na drugi način,  donacija pravnih ili fizičkih lica, naknada za usluge koje svojim aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica, u skladu sa odlukom Skupštine
opštine, poklona i drugih sredstava.

Naredbodavac za realizaciju sredstava mjesnih zajednica je predsjednik Opštine.

Close Search Window