Radne akcije

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju lokalnog puta L6, Savjet mjesne zajednice Vražegrmci realizovao je akciju čišćenja niskog rastinja.

Na akciji kojoj je prisustvovalo petnaest akcijaša očišćena je dionica u dužini od 2 kilometra, od skretanja sa granice sa MZ Povija do Doma u Dabovićima.

Aktivnosti u organizaciji Savjeta MZ Vražegrmci imaju za cilj održavanje urednosti i prohodnosti lokalnog puta L6 u ukupnoj dužini od 12 kilometara.

Trenutno su groblja u Dabovićima, Krakorovina i Baljinovac očišćena. Groblje u Dabovićima su mještani samoinicijativno očistili dok su groblja na Krakorovini i Baljinovcu očišćena u okviru rada MZ.

Comments are closed.

Close Search Window