Aktuelnosti, Radne akcije

U nedelju, 23.07. u MZ Vražegrmci organizovana je akcija čišćenja priključnog puta, od škole u Mandićima do skretanja ka Baljinovcu.

Akciji je prisustvovalo 30 akcijaša. Na akciji je očišćeno 1.24km puta.

Tokom naredne sedmice očekuje se i aktivacija žiro računa mjesne zajednice, a stanovništvo će imati priliku pratiti promjene u budžetu mjesne zajednice. Isto je na prvoj sjednici Savjeta usvojeno kao potreba i mehanizam rada – Transparentnost.

Savjet mjesne zajednice Vražegrmci koristi priliku i da pozdravi stanovništvo koje je samostalno čistilo priključne saobraćajnice i na taj način umnogome omogućilo normalno funkcionisanje u selima.

Saobraćajnica preko Viša, Mijokusovića, Boronjine ka Krakorovini je očišćena. (MZ Slap i MZ Vražegrmci)

Saobraćajnica od skretanja sa L6 preko Baljinovca do Ribljaka. (Mještani samostalno)

Saobraćajnica od Krakorovine do Skretanja za Baljinovac. (MZ Vražegrmci)

Saobraćajnicu od Krakorovine ka Dabovićima. (Čiste angažovane ekipe)

Saobraćajnica od Glave Zete do Doma u Daboviće. (Očistile angažovane ekipe)

Okolina mosta u Dobrom Polju. (Mještani samostalno)

Mjesna zajednica uzima pauzu pa se tako narednog vikenda neće organizovati radna akcija.

Ohrabrujemo stanovništvo da popuni online anketu koja će omogućiti kreiranje Plana razvoja MZ Vražegrmci. Anketa se može popuniti klikom OVDJE.

Plan razvoja mjesne zajednice Vražegrmci će ući u Plan i program uređenja prostora Opštine Danilovgrad,  a time i u budžet Opštine Danilovgrad, stoga molimo stanovništvo da popuni anketu.

Prijavljivanje problema vrši se klikom OVDJE. Prijavljeni problemi nam daju smjernice za dalja djelovanja i organizovanja.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window