Obavještenja

Doo za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad ističe svoju posvećenost očuvanju divljači i ribljeg bogatstva na teritoriji koju pokriva, posebno u lovištima i duž rijeke Zete. Kao dio ovog truda, omogućen je dežurni broj telefona 068104777 koji je dostupan građanima 24 sata dnevno za prijavu slučajeva krivolova i nelegalnog ribolova. Ovaj korak predstavlja ključnu inicijativu za očuvanje prirodne ravnoteže i zaštitu divljih vrsta, stoji u saopštenju na zvaničnom sajtu DOO Za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad.

Partnerstvo građana u očuvanju prirode

Svijest o važnosti očuvanja prirode i održivog korišćenja resursa postaje sve izraženija u savremenom društvu. Doo za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad prepoznaje ulogu građana kao ključnih aktera u očuvanju divljih vrsta. Dežurni broj telefona 068104777 predstavlja direktnu liniju komunikacije kojom građani postaju partneri u zaštiti prirode, omogućujući brzu reakciju na potencijalne prijetnje divljači i ribi.

Dežurni broj telefona predstavlja most između građana i Doo za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad u zajedničkom cilju očuvanja divljači i ribljeg bogatstva. Ova inicijativa naglašava značaj partnerskog pristupa u zaštiti prirode i podsjeća nas da svako može doprinijeti očuvanju okoline i održivom razvoju kroz jednostavne, ali moćne akcije.

Ovo danilovgradsko preduzeće od imenovanja nove uprave sprovelo je do sada brojni niz aktivnosti na teritoriji kojom gazduje, a od skora su dostupni i na sajtu www.lovackodg.me

Comments are closed.

Close Search Window