Obavještenja

2. februar Danilovgrad 10-13h Sala Skupštine Opštine

Na osnovu člana 33 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,Službeni list CG”, br.64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23) Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine oglašava

JAVNU RASPRAVU
O NACRTU PROSTORNOG PLANA CRNE GORE I IZVJEŠTAJU O
STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana Crne Gore i Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u periodu od 29. 01. 2024. godine do 29. 04. 2024. godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, organizovati javne prezentacije Nacrta Prostornog plana Crne Gore

Datum Opština Vrijeme Mjesto održavanja
2. feburar Danilovgrad 10-13h Sala Skupštine Opštine
5. feburar Podgorica 10-13h Multimedijalna sala – zgrada Parlamenta
6. februar Zeta 09-12h  Mala sala Opštine Zeta
Tuzi 13-16h Sala Skupštine Opštine
7. februar Cetinje 10-13h  Sala Skupštine Opštine
8. feburar Plužine 09-12h Sala Skupštine Opštine
Nikšić 13-16h Sala Skupštine Opštine
13. februar Šavnik 09-12h Sala Skupštine Opštine
Žabljak 13-16h Velika sala Skupštine Opštine
14. februar Pljevlja 10-13h Sala Skupštine Opštine
15. februar Mojkovac 09-12h Multimedija sala zgrada Opštine
Kolašin 13-16h  naknadno će se odrediti
20. februar Bijelo Polje 10-13h Sala Skupštine Opštine
21. februar Berane 09-12h Velika sala Opštine Berane
Andrijevica 13-16h Sala Skupštine Opštine
22. februar Petnjica 09-12h Sala Skupštine Opštine
Rožaje 13-16h Centar za kulturu Opština Rožaje
23. februar Plav 09-12h Sala u zgradi Opštine
Gusinje 13-16h  Sala Skupštine Opštine
5. mart Herceg Novi 10-13h Sala Skupštine Opštine
6. mart Kotor 10-13h Sala Kino ,,Boka’’
7. mart Tivat 10-13h Multimedijalna sala
11. mart Ulcinj 10-13h Sala Skupštine Opštine
12. mart Bar 10-13h Velika sala Skupštine Opštine
15. mart Budva 10-13h Amfiteatar u zgradi “Akademija znanja” d.o.o., Ul. Žrtava fašizma bb

O organizovanju okruglih stolova povodom razmatranja Nacrta Prostornog plana Crne Gore Ministarstvo će obavjestiti zainteresovanu stručnu javnost naknadno.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti na arhivu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica, radnim danima u terminu od 08.00h do 13.00h, zaključno sa 29. 04. 2024. godine, kao i putem e-mail adrese ppcg@mdup.gov.me . Nacrt planskog dokumenta dostupan je na sajtu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine: www.gov.me/mdup/javna-rasprava

Comments are closed.

Close Search Window