Aktuelnosti, Radne akcije

Danas je na višečasovnoj akciji čišćenja groblja na Krakorovini učestvovalo 15 stanovnika MZ Vražegrmci.

U narednom periodu se planira organizovanje čišćenja groblja na Baljinovcu. 

Ovim putem obavještavamo stanovništvo MZ Vražegrmci da će krajem svakog mjeseca na sajtu mjesne zajednice na stranici Budžet biti objavljivani finansijski presjeci počevši od kraja mjeseca avgusta. Na ovoj stranici će biti objavljivana imena donatora (bez pojedinaćnih iznosa, poštujući u tom dijelu želje većine), ukupni iznosi sakupljenih sredstava, utrošena sredstva i namjene troškova. 

U organizaciji Savjeta mjesne zajednice Vražegrmci do sada je očišćeno 10km lokalnog puta L6, okolina Doma na Potočilu i Doma u Dabovićima, groblje na Krakorovini, izvor Vrela i Smokovnik.

Koristimo priliku da se zahvalimo kompaniji “Boje i lakovi Kameleon” koja će donirati potreban materijal za uređenje betonskih stubova mosta na rijeci Zeti u Dobrom Polju.

,Savjet upućuje molbu stanovništvu da kontaktira Savjet kako bi se bolje upoznali sa problemima na terenu.

 

Comments are closed.

Close Search Window