Obavještenja

Predsjednik Savjeta MZ Vražegrmci Novo Stanišić i potpredsjednik Savjeta, Milan Mijajlović, uzeli su učešća na javnoj raspravi povodom Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2024. godinu sa Programom urbane sanacije.

U okviru Javne rasprave iznijeli su svoja viđenja predmetnog Programa ističući da im nije jasno kako se nijedan projekat iz Plana razvoja mjesne zajednice Vražegrmci nije našao u Programu uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2024. godinu sa Programom urbane sanacije.

U okviru Javne rasprave Sekretarijatu za urbanizam dostavili su:

 • Da se u okviru Nacrta predmetnog Programa uvrste izrade projekata i projektne dokumentacije za projekte koje smo naveli u Planu razvoja mjesne zajednice Vražegrmci.
 • Na koji način su građani uključeni u proces planiranja ovog Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2024. Godinu sa Programom urbane sanacije?
 • Na koji način ste sproveli, u uvodu plana navedene, principe transparentnosti i participacije pri izradi ovog plana?
 • Koji su to projekti iz predmetnog Nacrta koji će podržati odnosno omogućiti ekonomske aktivnosti u Danilovgradu, a koji u MZ Vražegrmci?
 • Na koji način predlog projekta može ući u predmetni Nacrt?
 • U Detaljnom urbanističkom planu Ostrog – Glava Zete navodi se da područje planskog dokumenta pripada perifernoj zoni opštine Danilovgrad, a u okviru podjele na zone razvoja turizma na teritoriji opštine, pripada Zoni Glava Zete – manastir Ostrog , za koju je definisan „visok intenzitet razvoja turizma, sporta, rekreacije i zabave“. Da li ste upoznati da u u okviru ovog DUPa postoji više sela koji nemaju adekvatnu putnu infrastrukturu? Da li ste upoznati da veliki broj sela odnosno domaćinstava nemaju pristup vodovodu odnosno vodi na način da je ista dovedena do imanja? Na koji način će se domaćinstva baviti turizmom ili poljoprivredom kada nemaju osnovne uslove za život – normalan put i vodu? Zbog čega nije uvršten nijedan projekat koji se tiče konkretno područja MZ Vražegrmci?
 • Na koji način ste ovim predmetnim planom obezbijedili ravnomjeran teritorijalni razvoj?
 • U dijelu plana V SARADNJA ste naveli da saradnja sa relevantnim organima u procesu izrade programa uređenja prostora predstavlja oblik institucionalne participacije i da ova vrsta participacije podrazumijeva aktivno učešće službi koje imaju relevantnost i nadležnost u određenim oblastima ili sektorima koji se tiču prostornog planiranja. U tom kontekstu ste dalje naveli da dobijanje izvještaja od svih službi u Opštini predstavlja konkretan korak ka osiguranju transparentnosti i sveobuhvatnosti u procesu donošenja odluka o prostornom razvoju. Molim da me uputite na predmetne izvještaje koje ste dobili, a koji su bili doprinos izradi Plana koji je dat na Javnu raspravu.
 • MZ Vražegrmci dostavila je Kabinetu predsjednika Opštine Danilovgrad i Sekretarijatu za lokalnu samoupravu dokument Plan razvoja mjesne zajednice Vražegrmci. Da li ste upoznati sa sadržinom ovog dokumenta? Da li su se razmatrali projekti koje MZ Vražegrmci smatra neophodnima? Zašto isti nisu bili dio Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2024. Godinu?
 • Na koji način se može kandidovati projekat za Program uređenja prostora za 2024. Godinu? Pogotovo u djelovima koji se tiču Izrade tehničke dokumentacije?
 • Na koji način se može kandidovati projekat za izgradnju cjevovoda u MZ Vražegrmci?
 • Na koji način se može kandidovati projekat za rekonstukciju lokalnog puta L6?
 • U dijelu Investiciono i tekuće održavanje, Tabela 4. Naveden je niz aktivnosti sa vrijednošću i nosiocem projekta. Da li za svaku stavku postoje definisani planovi realizacije odnosno na koji način se postavljaju prioriteti realizacije aktivnosti? Npr. Nasipanje puteva – Na koji način se donosi odluka gdje će se realizovati nasipanje puteva? Isto i za druge stavke iz tabele.
 • Da se uradi katastar prostorija koje su u vlasništvu mjesnih zajednica u Danilovgrad, procijeni stanje prostorija/domova i izrade procjene rekonstrukcija.
 • Molimo da nam se dostavi na koji način se određuju prioriteti pri određivanju koji će se putevi sanirati/asfaltirati
 • Molimo da se u predmetni Program uvrste izrade projektne dokumentacije/procjene troškova za izgradnju vodovoda u MZ Vražegrmci, rekonstrukcije lokalnog puta L6, rekonstrukcije Doma na Potočilu, rekonstrukcije puta ka Željezničkoj stanici Ostrog, saniranju potencijalnih klizišta na putu L6 (u prilogu dopis ka Opštini Danilovgrad na koji nismo dobili zvaničan odgovor/izvještaj).

Comments are closed.

Close Search Window