Savjet Mjesne zajednice

Savjet mjesne zajednice Vražegrmci pripremio je više inicijativa koje će predati Opštini Danilovgrad i lokalnim Sekretarijatima.

Inicijative se tiču:

  • Održavanju lokalnih puteva L6 i L11
  • Rekonstrukciji puteva L6 (Mijokusovići – Povija – Manastir Ostrog) i L11 (Ribljak – Mandići – Željeznička stanica Ostrog)
  • Rekonstrukcija puta L6 – Željeznička stanica Ostrog
  • Vodovod u Vražegrmcima
  • Probijanje i nasipanje puta Željeznička stanica Ostrog – Manastir Ostrog

Molimo stanovništvo da u nastavku, putem forme, predloži inicijative koje bi bile upućene lokalnoj samoupravi:

Comments are closed.

Close Search Window