Savjet Mjesne zajednice

Uređen plato kod Doma na Potočilu

Danas je u organizaciji Savjeta mjesne zajednice Vražegrmci organizovana radna akcija na uređenju platoa...

Read More Uređen plato kod Doma na Potočilu

Documents and papers in a pile, documents in an office

Savjet Mjesne zajednice

Pripremljene inicijative, poziv za predloge

Savjet mjesne zajednice Vražegrmci pripremio je više inicijativa koje će predati Opštini Danilovgrad i...

Read More Pripremljene inicijative, poziv za predloge

Savjet Mjesne zajednice

Održan Zbor mjesne zajednice Vražegrmci

Danas je u Domu na Potočilu, sa početkom u 14h, održan Zbor mjesne zajednice Vražegrmci. Na Zboru su se...

Read More Održan Zbor mjesne zajednice Vražegrmci

Savjet Mjesne zajednice

Nadležni Sekretarijat dostavio komentare na nacrt Plana razvoja Vražegrmaca

Nacrt Plana razvoja mjesne zajednice Vražegrmci dostavljen je Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i Kabinetu...

Read More Nadležni Sekretarijat dostavio komentare na nacrt Plana razvoja Vražegrmaca

Documents and papers in a pile, documents in an office

Savjet Mjesne zajednice

Dva predloga: Učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Danilovgrad za 2024. godinu

U ime mjesne zajednice Vražegrmci  Sekretarijatu za finansije i budžet Opštine Danilovgrad dostavili smo...

Read More Dva predloga: Učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Danilovgrad za 2024. godinu

Obavještenja, Savjet Mjesne zajednice

Saziva se Zbor građana mjesne zajednice Vražegrmci

Savjet mjesne zajednice saziva Prvi Zbor građana mjesne zajednice Vražegrmci. Zbor se saziva za 16....

Read More Saziva se Zbor građana mjesne zajednice Vražegrmci

Customer service experience and satisfaction survey concept

Savjet Mjesne zajednice

Nacrt Plana razvoja mjesne zajednice Vražegrmci

Dokument u nastavku predstavlja Nacrt Plana razvoja mjesne zajednice Vražegrmci, koji je kreiran sa ciljem...

Read More Nacrt Plana razvoja mjesne zajednice Vražegrmci

Savjet Mjesne zajednice

Predsjednik Opštine Danilovgrad posjetio MZ Vražegrmci

Predsjednik Opštine Danilovgrad, Aleksandar Grgurović, sa saradnicima, posjetio je danas mjesnu zajednicu...

Read More Predsjednik Opštine Danilovgrad posjetio MZ Vražegrmci

Savjet Mjesne zajednice

Održana treća sjednica Savjeta MZ Vražegrmci

Juče, 10.09.2023. održana je treća po redu sjednica Savjeta mjesne zajednice Vražegrmci. Sjednica je...

Read More Održana treća sjednica Savjeta MZ Vražegrmci

Obavještenja, Savjet Mjesne zajednice

Aktivan žiro račun mjesne zajednice Vražegrmci; Presjek aktivnosti

Mjesna zajednica Vražegrmci izabrala je Savjet 18. maja 2023. godine na Zboru koji je održan u Velikoj Sali...

Read More Aktivan žiro račun mjesne zajednice Vražegrmci; Presjek aktivnosti

Close Search Window