Obavještenja

Sezona košenja livada, koja je pred nama, nosi sa sobom ne samo radost uređivanja okoline i ubiranja plodova rada već i potencijalnu opasnost za mlade životinje koje se skrivaju u travi. Dok se kosilice približavaju, mladunci divljači kao što su lanad, zečevi i drugi, umjesto da pobjegnu, često ostaju prikovani uz zemlju, ne znajući kako se zaštititi od ovih novih, opasnih pretnji.

Strategije preživljavanja koje mladunčad divljih životinja primjenjuje, kao što su nepomično ležanje i nedovoljno razvijene mirisne žlijezde, mogu biti efikasne protiv prirodnih predatora poput lisica, ali su nemoćne protiv brzih i bučnih rotacionih kosačica.

Vrijeme košenja važan je period u godini jer se u isto vrijeme odvijaju i prvi otkosi krmnog bilja te se približava žetva. To je takođe vrijeme kada se na livadama i u visokoj travi skrivaju brojni mladunci različitih životinjskih vrsta – od ježeva do ptica koje se gnijezde na zemlji, kao i lanadi i teladi čije majke odlaze na hranjenje, ostavljajući ih na trenutak bez nadzora.

Upravo zbog ove raznolike prisutnosti divljih životinja na terenu, postaje ključno preduzeti mjere kako bi se spriječile tragedije poput povrijeđivanja mladunaca prilikom košenja.

DOO “Za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad” ističe važnost pravilnog načina košenja koji omogućava bijeg divljači. Kosidba treba biti usmjerena od unutrašnjosti prema vanjskim djelovima livade kako bi se divljači omogućila sigurna ruta za bijeg. Preporučuje se i podjela velikih površina na manje djelove te košenje s jednog kraja prema drugom kako bi divljač imala mogućnost skloniti se na susjednu parcelu, izbjegavajući opasnost od susreta sa saobraćajnicom.

U slučaju pronalaska zdravog i nepovrijeđenog mladunca, važno je izbjegavati kontakt s njim golim rukama kako bi se izbjegla mogućnost prenosa ljudskog mirisa. Preporučuje se korištenje velikog busena trave kao zaštitnog sloja između ruku i životinje, kako bi se spriječilo odbacivanje mladunca od strane majke.

Svjesni važnosti zaštite divljači i njihovih mladunaca, iz DOO “Za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad” apeluju sve vlasnike parcela da prilikom košenja koriste preporučene smjerove kretanja kako bi se minimizovao rizik od ozlijeđivanja životinja. Na terenu će lovočuvarska služba biti na raspolaganju traktoristima kako bi im pružila podršku i informacije o pravilnom načinu košenja koji štiti divljač.

Uz zajedničke napore i poštovanje prema divljim životinjama, možemo osigurati da sezona košenja bude sigurna kako za nas tako i za naše divlje susjede.

Comments are closed.

Close Search Window